25 Eylül 2011 Pazar

How to mount a remote file system using sshfs on Linux


Install sshfs
1. sudo apt-get install sshfs 


Name of created directory is "mount".
2. mkdir /home/ubuntu/mount


Open the fuse.conf file with the gedit
3. sudo gedit /etc/ld.so.conf.d/fuse.conf


Save the following line into opened file:  /usr/local/lib 


The following command helps to mount remote filesystem on your computer
4. sshfs ethemsulan@blabla.osa-tek.com:/ /home/ubuntu/mount


The following line can be used to fix the permission denied restriction.
5. sudo chmod a+rwx /etc/fuse.conf


chmod 777 helps you to give all the permission your mount directory.
6. chmod 777 /home/ubuntu/mount

If you want to unmount  remote directory from your computer, you can use the following command line
sudo fusermount -u /home/ubuntu/mount

27 Temmuz 2011 Çarşamba

fuse: mountpoint is not empty fuse: if you are sure this is safe, use the 'nonempty' mount option

Uubuntu da consolda serveri mount ederken
sshfs ethem@ethemsulan.com:/ /home/osatek/mount/
aşağıdaki gibi bir hata aldım.
fuse: mountpoint is not empty
fuse: if you are sure this is safe, use the 'nonempty' mount option


Bunun çözümü
sshfs -o nonempty ethem@ethemsulan.com:/ /home/osatek/mount/

komutu çalıştırmaktır.

10 Nisan 2011 Pazar

Operada Metin Çift Tıklandığında Içerik Menüsünü Devre Dışı Bırakma

Herhangi bir kelimeyi çift tıkladığınızda Opera içerik menüsünü gösteriyor. Bunu  disable etmek için aşağıdaki yolu izleyin.

Menu-->Settings-->Preferences-->Toolbars-->Advanced-->Opera standard seçip
Double-click text to display context menu de seçili olan ticki kaldırın ve ok buttonu tıklayın.

20 Mart 2011 Pazar

Linq Select–Insert–Update–Delete

Önceki yazımızda eklediğimiz ADO.NET Entity Data Model ile linq kullanarak select – insert –update –delete (CRUD)  işlemleri yapıcaz.

İlk olarak Insert işlemine bakalım :


Sample1Container context = new Sample1Container();
 Ogrenci ogrenci = new Ogrenci();
 ogrenci.ogrenciAdi = "Ali";
 ogrenci.ogrenciSoyadi = "YİĞİT";
 context.AddToOgrenci(ogrenci);
 context.SaveChanges();


Sample1Container isminin buradan görebilirsiniz. namespace altında bulunan class ımızın ismi.

image


Şimdi Delete işlemine bakalım :


 Sample1Container context = new Sample1Container();
      int SilinecekOgrenciID = 2; // Buarada ben OgrenciID sini manuel olarak verdim 
      Ogrenci TblOgrenci = context.Ogrenci.Where(p => p.ogrenciId == SilinecekOgrenciID).First(); // Burada silinecek ogrenci ıd sini gösteriyoruz 
      context.DeleteObject(TblOgrenci); // silme işlemini de burada yapıyoruz.
      context.SaveChanges(); 


 


Update işlemine bakalım :


Sample1Container context = new Sample1Container();
      int OgrenciID = 2; // Buarada ben OgrenciID sini manuel olarak verdim 
      Ogrenci TblOgrenci = context.Ogrenci.Where(p => p.ogrenciId == OgrenciID).First(); // Burada Güncellenecek ogrenci ıd sini gösteriyoruz 
      TblOgrenci.ogrenciAdi = "Hasan"; // Daha önce Ali olan öğrenci ismi Hasan olarak değiştiriyoruz.
      ogrenci.ogrenciSoyadi = "KARA"; // Daha önce YİĞİT olan öğrenci Soyismi KARA olarak değiştiriyoruz.
      context.SaveChanges(); 


Select işlemine bakalım :


Sample1Container context = new Sample1Container();
      int OgrenciID = 2; // Buarada ben OgrenciID sini manuel olarak verdim 
      //Burada sadece bir öğrencinin bilgilerini çekiyoruz.
      var OgrenciBilgi = context.Ogrenci.Where(p => p.ogrenciId == OgrenciID).ToList() ;
      //Burada tüm db de bulunan öğrenci bilgilerini çekiyoruz.
      var TumOgrenciBilgileri = context.Ogrenci.ToList();
      //sqlDataAdapter da olduğu gibi verilei çekip sonra while döngüsünde read() metodu ile okuma işleminin aynısı. 
      foreach (var Ogrenci in TumOgrenciBilgileri)
      {
        Response.Write("Ogrenci Adı :" + Ogrenci.ogrenciAdi.ToString());
        Response.Write("Ogrenci Soyadı :" + Ogrenci.ogrenciSoyadi.ToString());
      }


Birdahaki yazıda görüşmek üzere….

ADO.NET Entity Data Model Ekeleme İşlemi

image

Projemizi sağ tıklayıp Add – New Item diyoruz

image

Karşımıza çıkan ekranda ADO.NET Entity Data Model seçiyoruz. İsmini belirtip Add diyoruz. Ben adını sample1 dedim.

 

image

Buradan Generate From Database yi seçiyoruz ve Next diyoruz.

image

 

Burada server name kısmında Sql Serverimizin adını bulup seçiyoruz. İsimlerin listelenmem gibi durumu olabiliyor bu durumda server name kısmına .(nokta) kotmanız yeterli olacaktır. Makinanızda bulunan Sql Serverinizi otomatik olarak bulacaktır.

image

Server isimini seçtikten sonra altta bulunan database name yi seçiniz ve Ok diyiniz.

image

 

gelen ekranda connection string bilgilerini ve altta entity connection ismini göreceksiniz.

next diyoruz.

 

image

 

burada seçtiğiniz db ye ait tablolar Tables sekmesinin altında göreceksiniz. Buradan projede kullanmak istediğiniz tabloları seçerek Fnish diyiniz.

image

Sample1.edmx te seçtiğiniz dblerin diagramını görecelsiniz.

Eklem işlemi bu kadar. Bundan sonra edmx’ı kullanmak kalıyo onuda ilerki konularda göreceksiniz.

26 Aralık 2010 Pazar

How to install .bin and .sh file in Linux(jdk-6u23-linux-i586.bin and netbeans-7.0beta-ml-linux.sh)

Bu örnekte JDK 6u23  .bin uzantılı dosyayı Desktop'a indirdim.

Desktopta indirilen  jdk-6u23-linux-i586.bin dosyasının bulunduğu yere aşağıdaki komut ile gittim.

ubuntu@ethem:~$ cd /home/ubuntu/Desktop/
root@ethem:/home/ubuntu/Desktop# sh jdk-6u23-linux-i586.bin
komutu ile klasöre çıkartıldı.
root@ethem:/home/ubuntu/Desktop# mv jdk1.6.0_23 /usr/lib
ile /usr/lib in altına yani NetBeans'in default olarak JDK'yı aradığı sistem klasörüne ekledim.

Sonra NetBeans 7.0 Beta Desktopa indirdim. Buda .sh uzantılıdır. Hem .sh hem de .bin dosyalar aynı komut yani sh fileName.sh or sh fileName.bin aynı şekildedir.
root@ethem:/home/ubuntu/Desktop# sh netbeans-7.0beta-ml-linux.sh yazınca aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bir kurulum ekranı geliyor.

Next ile kuruyoruz.

Dosyalar /usr/local altına atılıyor.

Aşğıdaki resimde görüldüğü gibi kurduk. Netbeans-7.0 beta  klasörüne girip  uninstall.sh çit tıklayıp gelen ekranda Run buttonu tıklayıp kaldırabilirsiniz.

Run tıklandıktan sonra Apache ve GlassFish'i de seçip kaldırabilirsiniz.

20 Aralık 2010 Pazartesi

Ubuntu Tweak Linux'u Kolayca Kullanma Yazilimi

Ubuntu Tweak  .deb paktini indirip çift tıklayarak kurun.
Sonra Applications-->System Tools-->Ubuntu Tweak'i çalıştırın.
Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi yapılandırmak istediğinizi seçip unlock buttonu tıklayıp root parolasını girdikten sonra değişikleri kolaylıkla gerçekleştirebilrisiniz. Package Cleaner işime yaradığı için gösterdim. Programlar kaldırınca bazı config dosyaları veya paketler kalıyor. Bu yazılım ubuntu yapılandırmaları için kolaylık sağlalıyor.
 Temizlemek istediğiniz paketleri seçip cleanup buttonu tıklamanız yeterli.