23 Mayıs 2010 Pazar

10x10 luk Birim Matris Oluşturan MAL Kodu

        .data
matris: .space 400
        .text
      li $5,1
      li $6,0
      la $7, matris
      li $8,0
for1:    beg $8, 40, endfor1
      li $9, 0
for2:    beg $9, 40, endfor2
      bne $8, $9, sifirla
      add $7, $8, $9
      sw $5, 0($7)
      add $9, $9, 4
      b for2
sifirla:  add $7, $8, $9
      sw $6, 0($7)
      add $9, $9, 4
      b for2
endfor2:  add $8, $8, 4
      b for1
endfor2:  done
Verilen 10x10 luk ve her bir elemanın boyutu 4 olan matris oluşturur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder