30 Nisan 2010 Cuma

C ile Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Recursive Olarak Bulan Kod

//www.ethemsulan.com
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int asalmi(int a)
{
  int i,b;
  b=sqrt(a);
  if(b==1)return 1;
  for(i=2;i<b;i++)if(asalmi(i))if(!(a%i))return 0;
  return 1;
  
  }
int main(int argc, char *argv[])
{
  int a;
  printf("sinanacak sayiyi girin:\n");
  scanf("%d",&a);
  if(asalmi(a))printf("sayi asal\n");
  else printf("sayi asal degil\n");
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

C ile Istenen Fibonacci Değerini Recursive Olarak Bulan Kod

//www.ethemsulan.com
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int fok(int g){
  if(g==0 || g==1) return 1;
  else{
     return fok(g-2)+fok(g-1);
     }
  }
int main(int argc, char *argv[])
{
  int k,m;
  printf("Onceki cagirmak istedigin fibo gir::");
  scanf("%d",&k);
  printf("%d\n",fok(k-1));
  printf("Fibo Sayi\n");
  for(m=0;m<=k;m++){
   printf("%d.=>%d\n",m,fok(m));
           }
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

C ile Klavyeden Girilen Karakterin ASCİİ Karşılığını Bulan Kod

//www.ethemsulan.com
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
  struct byte{
  unsigned b0:1;
  unsigned b1:1;
  unsigned b2:1;
  unsigned b3:1;    
  unsigned b4:1;
  unsigned b5:1;
  unsigned b6:1;
  unsigned b7:1;
  };
  union x{
  char k;
  struct byte bit;   
  }ortak;
int main(int argc, char *argv[])
{
  void ikili(char u);
  char t;
  printf("\nklavyeden bir tusa basiniz\n");
  t=getche();
  printf("\n");
  printf("\nbu karakterin asci 2 kodu=%d\n",t);
  printf("\nbu karakterin ikilik sistemdeki ifadesi:\n");
  ikili(t);
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}
     void ikili(char u){
     union x y;
     y.k=u;
     if(y.bit.b7) printf("1");
     else printf("0");
     if(y.bit.b6) printf("1"); 
     else printf("0");
     if(y.bit.b5) printf("1");  
     else printf("0");
     if(y.bit.b4) printf("1");
     else printf("0");
     if(y.bit.b3) printf("1");
     else printf("0");
     if(y.bit.b2) printf("1");
     else printf("0");
     if(y.bit.b1) printf("1");
     else printf("0");
     if(y.bit.b0) printf("1");
     else printf("0");
     printf("\n\n");
     }

Pardus'ta Python ile Çift Sayıların toplamını Bulan Kod

ciftsayi.py

#!/usr/bin/env python
#raw_input() string olarak degeri alır.
ustLimit=int(raw_input("Bir ust limit girin:"));
toplam=0;
for i in range(ustLimit:
 if(i%2==0):
  toplam=toplam+i;
print "0 ile",ustLimit," arasindaki cift sayilarin toplami: ",toplam;
#ornegin 4 girlsin sonuc 2 dir.Cunku range() fonksiyonu 0,1,2,3 degerlerini üretir


Çalıştırmak için de

Ethem@Ethem ~ $ chmod +x ciftsayi.py


Ethem@Ethem ~ $ ./ciftsayi.py


Bir ust limit girin:34


0 ile 34  arasindaki cift sayilarin toplami:  272


Ethem@Ethem ~ $ ./ciftsayi.py


Bir ust limit girin:10


0 ile 10  arasindaki cift sayilarin toplami:  20


Ethem@Ethem ~ $ ./ciftsayi.py


Bir ust limit girin:4


0 ile 4  arasindaki cift sayilarin toplami:  2

Pardus’ta Python ile Program Yazıp Derleme Nasıl Olur

Ilk önce sozluk.py dosyamızı oluşturup içine ,

#!/usr/bin/env python 
# -*- coding: utf-8 -*-
sozluk={"anahtar":"deger","Kul Adi":"Paola","Isim":"Telefon"}
for i in sozluk:
 print i,':', sozluk[i]


yukardaki kodu yazıyoruz.

sonra console geçip


Ethem@Ethem ~ $ chmod +x sozluk.py


ile doyaya erişim hakkını veriyoruz.


Console yazılacak kod: chmod +x sozluk.py


budur.Hangi dosyaya erişeceksek onunIsmi.py


Dosyayı çalıştırmak için de console


Ethem@Ethem ~ $ ./sozluk.py


yazıyoruz.Yani ./dosyaIsmi.py


Çıktımız da


anahtar : deger


Isim : Telefon


Kul Adi : Paola


Şeklinde sözlük ve değerleri ekrana yazıyoruz.For ile listelerde olduğu gibi


sözlük elemanlarına erşebiliyoruz.


Daha öncede yazdım consoleden python yazıp python geçiş yapıyoruz.


Tekrar console geri dönemk için Ctrl+d ye basıyoruz.

Python da len(), range() ve for Kullanımı

#www.ethemsulan.com
len()-->Verilen degerin uzunlugunu verir.
>>> liste=["Ethem","Mehmet","SULAN","Canakkale"];
>>> for i in range(len(liste)):
... print i, liste[i]
...
0 Ethem
1 Mehmet
2 SULAN
3 Canakkale
range(baslangic,bitis,artis miktari)
Eğer bağlangış ve artış miktarı yazılmazsa otomatik 0 dan başlar ve 1 er artılıyor.
>>> range(3)
[0, 1, 2]
>>> range(1,7,1)
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> range(1,11,2)
[1, 3, 5, 7, 9]
>>> range(1,8,4)
[1, 5]
For ile cümledeki kelimeler üzerinde de gezebiliriz.
>>> for i in "Ne istedigine dikkat et. Cunku onu elde edersin":
... print i,
...
N e  i s t e d i g i n e  d i k k a t  e t .  C u n k u  o n u  e l d e  e d e r s i n

22 Nisan 2010 Perşembe

Matlab Dersinin Final Sınav Sorusu

m19

%www.ethemsulan.com
axis([-100 100 -100 100 -100 100])
hold on
grid on
box on
dik=[-10 10 10 10 10 -10 -10 -10;10 10 10 -10 -10 -10 -10 10
  ;-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10];
plot3(dik(1,:),dik(2,:),dik(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(dik(1,:),dik(2,:),dik(3,:)+20,'color','red','linewidth',3)
hold on
grid on
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(-ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(-ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(-ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(-ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
hold on
yuz=[-10 10;-10 -10;-10 10];
plot3(yuz(1,:),yuz(2,:),yuz(3,:),'color','yellow','linewidth',2)
plot3(-yuz(1,:),yuz(2,:),yuz(3,:),'color','green','linewidth',2)
dik=[-10 10;-10 -10;0 0];
plot3(dik(1,:),dik(2,:),dik(3,:),'color','blue','linewidth',2)
plot3(dik(3,:),dik(2,:),dik(1,:),'color','yellow','linewidth',2)
dik2=[0 0;-10 10;-10 -10]
hold on
z=0:pi/50:2*pi;
x=2*sin(z);
y=2*cos(z);
cem=[x;y;z]
plot3(cem(1,:),cem(2,:)+4,cem(3,:)*0+10,'color','blue','linewidth',2)
ak=[0 0;2 -5;-10 -10];
plot3(ak(1,:),ak(2,:),ak(3,:)+20,'color','blue','linewidth',2);
ay=[0 5;-5 -10;-10 -10];
plot3(ay(1,:),ay(2,:),ay(3,:)+20,'color','blue','linewidth',2)
plot3(-ay(1,:),ay(2,:),ay(3,:)+20,'color','blue','linewidth',2)
cizgi=[-2 2;0 0;-10 -10];
plot3(cizgi(1,:),cizgi(2,:),cizgi(3,:)+20,'color','blue','linewidth',2)
%ikinci sekil
hold on
grid on
dik=[-10 10 10 10 10 -10 -10 -10;10 10 10 -10 -10 -10 -10 10
  ;-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10];
plot3(dik(1,:)-40,dik(2,:),dik(3,:))
plot3(dik(1,:)-40,dik(2,:),dik(3,:)+20)
hold on
grid on
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:)-40,ken(2,:),ken(3,:))
plot3(-ken(1,:)-40,ken(2,:),ken(3,:))
plot3(ken(1,:)-40,-ken(2,:),ken(3,:))
plot3(-ken(1,:)-40,-ken(2,:),ken(3,:))
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:)-40,ken(2,:),ken(3,:))
plot3(-ken(1,:)-40,ken(2,:),ken(3,:))
plot3(ken(1,:)-40,-ken(2,:),ken(3,:))
plot3(-ken(1,:)-40,-ken(2,:),ken(3,:))
hold on
plot3(cem(3,:)*0+10-40,cem(1,:),cem(2,:)+4,'color','green','linewidth',2)
ak=[0 0;2 -5;-10 -10];
plot3(ak(3,:)+20-40,ak(1,:),ak(2,:),'color','green','linewidth',2);
ay=[0 5;-5 -10;-10 -10];
plot3(ay(3,:)+20-40,ay(1,:),ay(2,:),'color','green','linewidth',2)
plot3(ay(3,:)+20-40,-ay(1,:),ay(2,:),'color','green','linewidth',2)
cizgi=[-2 2;0 0;-10 -10];
plot3(cizgi(3,:)+20-40,cizgi(1,:),cizgi(2,:),'color','green','linewidth',2)
hold on
plot3(yuz(3,:)-40,yuz(1,:),yuz(2,:))
plot3(yuz(3,:)-40,-yuz(1,:),yuz(2,:))
plot3(dik2(1,:)-40,dik2(2,:),dik2(3,:))
plot3(dik2(2,:)-40,dik2(1,:),dik2(3,:))
%ucuncu sekil
hold on
grid on
dik=[-10 10 10 10 10 -10 -10 -10;10 10 10 -10 -10 -10 -10 10
  ;-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10];
plot3(dik(1,:),dik(2,:),dik(3,:)+20+60)
plot3(dik(1,:),dik(2,:),dik(3,:)+60)
hold on
grid on
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(-ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(-ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:)+60)
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(-ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(-ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:)+60)
hold on
plot3(cem(2,:)+4,cem(3,:)*0+10,cem(1,:)+60,'color','black','linewidth',2)
ak=[0 0;2 -5;-10 -10];
plot3(ak(2,:),ak(3,:)+20,ak(1,:)+60,'color','black','linewidth',2);
ay=[0 5;-5 -10;-10 -10];
plot3(ay(2,:),ay(3,:)+20,ay(1,:)+60,'color','black','linewidth',2)
plot3(ay(2,:),ay(3,:)+20,-ay(1,:)+60,'color','black','linewidth',2)
cizgi=[-2 2;0 0;-10 -10];
plot3(cizgi(2,:),cizgi(3,:)+20,cizgi(1,:)+60,'color','black','linewidth',2)
hold on
plot3(yuz(3,:),yuz(1,:),yuz(2,:)+20+60)
plot3(yuz(3,:),-yuz(1,:),yuz(2,:)+20+60)
plot3(dik2(1,:),dik2(2,:),dik2(3,:)+20+60)
plot3(dik2(2,:),dik2(1,:),dik2(3,:)+20+60)

Üç boyutta şekil çizme final sınav sorusuydu.Aynı şekilleri farklı yüzeylerde çizilmesi isteniyordu.Normalde sınav 100 üzerinden değerlendiriliyordu.Ama erken yaptığım için ek olarak 20 puan da almıştım.Böylece final sınavından 120 puan almış oldum:))

Matlab ile Kum Saati Çizme Örneği

m18

%www.ethemsulan.com
close all
clear all
clc
subplot(2,2,1)
z = 0:pi/50:2*pi;
x=sin(z);
y=cos(z);
cember=[x ;y ;z ]
plot3(cember(1,:),cember(2,:),cember(3,:)*0,'color','red','linewidth',2);
hold on
plot3(cember(1,:),cember(2,:),cember(3,:)*0+20,'color','red','linewidth',2);
hold on
kenar=[-1 -1;0 0;0 20 ]
plot3(kenar(1,:),kenar(2,:),kenar(3,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
plot3(-kenar(1,:),kenar(2,:),kenar(3,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
%plot3(kenar(2,:),kenar(1,:),kenar(3,:),'color','red','linewidth',2);
%hold on
%plot3(kenar(2,:),-kenar(1,:),kenar(3,:),'color','red','linewidth',2);
%hold on
kenarcap=[-1 1;0 0;0 20 ]
plot3(kenarcap(1,:),kenarcap(2,:),kenarcap(3,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
plot3(-kenarcap(1,:),kenarcap(2,:),kenarcap(3,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
orta=[-1/sqrt(2) 0;-1/sqrt(2) 0;0 10];
plot3(orta(1,:),orta(2,:),orta(3,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
orta=[1/sqrt(2) 0;-1/sqrt(2) 0;0 10];
plot3(orta(1,:),orta(2,:),orta(3,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
orta=[0 0;-1 0;0 10];
plot3(orta(1,:),orta(2,:),orta(3,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
cap=[-1 1;0 0;0 0];
plot3(cap(1,:),cap(2,:),cap(3,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
cap=[-1/sqrt(2) 1/sqrt(2);-1/sqrt(2) 1/sqrt(2);0 0];
plot3(cap(1,:),cap(2,:),cap(3,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
cap=[1/sqrt(2) -1/sqrt(2);-1/sqrt(2) 1/sqrt(2);0 0];
plot3(cap(1,:),cap(2,:),cap(3,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
title('KUM SAATI')
xlabel('X ekseni')
ylabel('Y ekseni')
zlabel('Z ekseni')
grid on
box on
hold on
axis square
subplot(2,2,2)
z = 0:pi/50:2*pi;
x=sin(z);
y=cos(z);
cember=[x ;y ;z ]
plot3(cember(3,:)*0,cember(1,:),cember(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
plot3(cember(3,:)*0+20,cember(1,:),cember(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
kenar=[-1 -1;0 0;0 20 ]
plot3(kenar(3,:),kenar(1,:),kenar(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
plot3(kenar(3,:),-kenar(1,:),kenar(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
kenarcap=[-1 1;0 0;0 20 ]
plot3(kenarcap(3,:),kenarcap(1,:),kenarcap(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
plot3(kenarcap(3,:),-kenarcap(1,:),kenarcap(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
orta=[-1/sqrt(2) 0;-1/sqrt(2) 0;0 10];
plot3(orta(3,:),orta(1,:),orta(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
orta=[1/sqrt(2) 0;-1/sqrt(2) 0;0 10];
plot3(orta(3,:),orta(1,:),orta(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
orta=[0 0;-1 0;0 10];
plot3(orta(3,:),orta(1,:),orta(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
cap=[-1 1;0 0;0 0];
plot3(cap(3,:),cap(1,:),cap(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
cap=[-1/sqrt(2) 1/sqrt(2);-1/sqrt(2) 1/sqrt(2);0 0];
plot3(cap(3,:),cap(1,:),cap(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
cap=[1/sqrt(2) -1/sqrt(2);-1/sqrt(2) 1/sqrt(2);0 0];
plot3(cap(3,:),cap(1,:),cap(2,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
title('KUM SAATI')
xlabel('X ekseni')
ylabel('Y ekseni')
zlabel('Z ekseni')
grid on
box on
hold on
axis square
subplot(2,2,3)
z = 0:pi/50:2*pi;
x=sin(z);
y=cos(z);
cember=[x ;y ;z ]
plot3(cember(2,:),cember(3,:)*0,cember(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
plot3(cember(2,:),cember(3,:)*0+20,cember(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
kenar=[-1 -1;0 0;0 20 ]
plot3(kenar(2,:),kenar(3,:),kenar(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
plot3(kenar(2,:),kenar(3,:),-kenar(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
kenarcap=[-1 1;0 0;0 20 ]
plot3(kenarcap(2,:),kenarcap(3,:),kenarcap(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
plot3(kenarcap(2,:),kenarcap(3,:),-kenarcap(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
orta=[-1/sqrt(2) 0;-1/sqrt(2) 0;0 10];
plot3(orta(2,:),orta(3,:),orta(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
orta=[1/sqrt(2) 0;-1/sqrt(2) 0;0 10];
plot3(orta(2,:),orta(3,:),orta(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
orta=[0 0;-1 0;0 10];
plot3(orta(2,:),orta(3,:),orta(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
cap=[-1 1;0 0;0 0];
plot3(cap(2,:),cap(3,:),cap(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
cap=[-1/sqrt(2) 1/sqrt(2);-1/sqrt(2) 1/sqrt(2);0 0];
plot3(cap(2,:),cap(3,:),cap(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
cap=[1/sqrt(2) -1/sqrt(2);-1/sqrt(2) 1/sqrt(2);0 0];
plot3(cap(2,:),cap(3,:),cap(1,:),'color','red','linewidth',2);
hold on
title('KUM SAATI')
xlabel('X ekseni')
ylabel('Y ekseni')
zlabel('Z ekseni')
grid on
box on
hold on
axis square

Matlab ile 3 Boyutta Çalışmak

m17

%www.ethemsulan.com
axis([-100 100 -100 100 -100 100])
hold on
grid on
box on
dik=[-10 10 10 10 10 -10 -10 -10;10 10 10 -10 -10 -10 -10 10
  ;-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10];
plot3(dik(1,:),dik(2,:),dik(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(dik(1,:),dik(2,:),dik(3,:)+20,'color','red','linewidth',3)
hold on
grid on
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(-ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(-ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(-ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
plot3(-ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:),'color','red','linewidth',2)
hold on
yuz=[-10 10;-10 -10;-10 10];
plot3(yuz(1,:),yuz(2,:),yuz(3,:),'color','yellow','linewidth',2)
plot3(-yuz(1,:),yuz(2,:),yuz(3,:),'color','green','linewidth',2)
dik=[-10 10;-10 -10;0 0];
plot3(dik(1,:),dik(2,:),dik(3,:),'color','blue','linewidth',2)
plot3(dik(3,:),dik(2,:),dik(1,:),'color','yellow','linewidth',2)
dik2=[0 0;-10 10;-10 -10]
hold on
z=0:pi/50:2*pi;
x=2*sin(z);
y=2*cos(z);
cem=[x;y;z]
plot3(cem(1,:),cem(2,:)+4,cem(3,:)*0+10,'color','blue','linewidth',2)
ak=[0 0;2 -5;-10 -10];
plot3(ak(1,:),ak(2,:),ak(3,:)+20,'color','blue','linewidth',2);
ay=[0 5;-5 -10;-10 -10];
plot3(ay(1,:),ay(2,:),ay(3,:)+20,'color','blue','linewidth',2)
plot3(-ay(1,:),ay(2,:),ay(3,:)+20,'color','blue','linewidth',2)
cizgi=[-2 2;0 0;-10 -10];
plot3(cizgi(1,:),cizgi(2,:),cizgi(3,:)+20,'color','blue','linewidth',2)
%ucuncu sekil
hold on
grid on
dik=[-10 10 10 10 10 -10 -10 -10;10 10 10 -10 -10 -10 -10 10
  ;-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10];
plot3(dik(1,:)-40,dik(2,:),dik(3,:))
plot3(dik(1,:)-40,dik(2,:),dik(3,:)+20)
hold on
grid on
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:)-40,ken(2,:),ken(3,:))
plot3(-ken(1,:)-40,ken(2,:),ken(3,:))
plot3(ken(1,:)-40,-ken(2,:),ken(3,:))
plot3(-ken(1,:)-40,-ken(2,:),ken(3,:))
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:)-40,ken(2,:),ken(3,:))
plot3(-ken(1,:)-40,ken(2,:),ken(3,:))
plot3(ken(1,:)-40,-ken(2,:),ken(3,:))
plot3(-ken(1,:)-40,-ken(2,:),ken(3,:))
hold on
plot3(cem(3,:)*0+10-40,cem(1,:),cem(2,:)+4,'color','green','linewidth',2)
ak=[0 0;2 -5;-10 -10];
plot3(ak(3,:)+20-40,ak(1,:),ak(2,:),'color','green','linewidth',2);
ay=[0 5;-5 -10;-10 -10];
plot3(ay(3,:)+20-40,ay(1,:),ay(2,:),'color','green','linewidth',2)
plot3(ay(3,:)+20-40,-ay(1,:),ay(2,:),'color','green','linewidth',2)
cizgi=[-2 2;0 0;-10 -10];
plot3(cizgi(3,:)+20-40,cizgi(1,:),cizgi(2,:),'color','green','linewidth',2)
hold on
plot3(yuz(3,:)-40,yuz(1,:),yuz(2,:))
plot3(yuz(3,:)-40,-yuz(1,:),yuz(2,:))
plot3(dik2(1,:)-40,dik2(2,:),dik2(3,:))
plot3(dik2(2,:)-40,dik2(1,:),dik2(3,:))
%ucuncu sekil
hold on
grid on
dik=[-10 10 10 10 10 -10 -10 -10;10 10 10 -10 -10 -10 -10 10
  ;-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10];
plot3(dik(1,:),dik(2,:),dik(3,:)+60)
plot3(dik(1,:),dik(2,:),dik(3,:)+60)
hold on
grid on
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(-ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(-ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:)+60)
ken=[-10 -10;-10 -10;-10 10];
plot3(ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(-ken(1,:),ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:)+60)
plot3(-ken(1,:),-ken(2,:),ken(3,:)+60)
hold on
plot3(cem(2,:)+4,cem(3,:)*0+10,cem(1,:)+60,'color','black','linewidth',2)
ak=[0 0;2 -5;-10 -10];
plot3(ak(2,:),ak(3,:)+20,ak(1,:)+60,'color','black','linewidth',2);
ay=[0 5;-5 -10;-10 -10];
plot3(ay(2,:),ay(3,:)+20,ay(1,:)+60,'color','black','linewidth',2)
plot3(ay(2,:),ay(3,:)+20,-ay(1,:)+60,'color','black','linewidth',2)
cizgi=[-2 2;0 0;-10 -10];
plot3(cizgi(2,:),cizgi(3,:)+20,cizgi(1,:)+60,'color','black','linewidth',2)
hold on
plot3(yuz(3,:),yuz(1,:),yuz(2,:)+20+60)
plot3(yuz(3,:),-yuz(1,:),yuz(2,:)+20+60)
plot3(dik2(1,:),dik2(2,:),dik2(3,:)+20+60)
plot3(dik2(2,:),dik2(1,:),dik2(3,:)+20+60)