30 Nisan 2010 Cuma

Python da len(), range() ve for Kullanımı

#www.ethemsulan.com
len()-->Verilen degerin uzunlugunu verir.
>>> liste=["Ethem","Mehmet","SULAN","Canakkale"];
>>> for i in range(len(liste)):
...  print i, liste[i]
...
0 Ethem
1 Mehmet
2 SULAN
3 Canakkale
range(baslangic,bitis,artis miktari)
Eğer bağlangış ve artış miktarı yazılmazsa otomatik 0 dan başlar ve 1 er artılıyor.
>>> range(3)
[0, 1, 2]
>>> range(1,7,1)
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> range(1,11,2)
[1, 3, 5, 7, 9]
>>> range(1,8,4)
[1, 5]
For ile cümledeki kelimeler üzerinde de gezebiliriz.
>>> for i in "Ne istedigine dikkat et. Cunku onu elde edersin":
...  print i,
...
N e   i s t e d i g i n e   d i k k a t   e t .   C u n k u   o n u   e l d e   e d e r s i n

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder