9 Nisan 2010 Cuma

Matlab ile Belirlenen Doğruya Göre Çemberin Simetrisini Alan Kod

 
%www.ethemsulan.com
x1=70:0.001:90;
x2=90:-0.001:70;
y1=sqrt(100-(x1-80).^2)+30;
y2=-sqrt(100-(x2-80).^2)+30;
bardak=[x1,x2;y1,y2];
fplot('3*x+4',[-100 100 -100 100]);
hold on
plot(bardak(1,:),bardak(2,:),'linewidth',2,'color','red');
D=[-20 -56]';
bardak=[bardak;ones(1,size(bardak,2))];
D=[D;1]; 
 
plot(0,0,'*r')
plot(0,0,'or')
plot(D(1),D(2),'*r')
plot(D(1),D(2),'or')
T_1=[ 1 0 -D(1,1);
   0 1 -D(2,1);
   0 0 1 ];
 teta=((pi/2)-acot(1/3))
 
 T_2=[cos(teta) -sin(teta) 0;
   sin(teta) cos(teta) 0;
   0     0    1];
 
 T_3=[-1 0 0;
   0 1 0;
   0 0 1];
    
 T_4=[cos(teta) sin(teta) 0;
   -sin(teta) cos(teta) 0;
   0     0    1];
 
T_5=[ 1 0 D(1,1);
   0 1 D(2,1);
   0 0 1 ];
T=T_5*T_4*T_3*T_2*T_1
bardak_new=T*bardak;
plot(bardak_new(1,:),bardak_new(2,:),'color','green');

m4

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder