2 Nisan 2010 Cuma

Python raw_input(), if-elif-else, chmod +x oku.py, ./oku.py ile Prdus’ta .py Uzantılı Dosya Oluşturma ve Derleme Asal Sayı Örneği

oku.py

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#raw_input() string olarak degeri alir.
#inte cevirdim eger string girilirse hata verir.
deger=int(raw_input("Bir deger gir:"));
if deger==2 or deger==3 or deger==5 or deger==7 :
  print deger," sayisi asaldir";
elif deger<>1 and deger%2<>0 and deger%3<>0 and deger%5<>0 and deger%7<>0 :
 print deger," sayisi asaldir"
else:
  print deger," sayisi asal degildir"


    Pythonda kodu yazip oku.py şeklinde kaydettik.Eğer consoleden python yazip 
python a girmişseniz ctrl+d ye basip tekrar console çıkabilirsiniz.
Kodu derleme işlemi burda olur.yani pythondaysanız >>> şeklindedir ama 
consoleye yani pythondan çıkmışsanız bilgIsmi@pardusü~$ şeklindedir
bilgIsmi@pardus~$ ye yazacağım değerleri girip kodu derleyebiliriz.
chmod +x oku.py yazip entere tıklayın.Bununla programa çalıştırma yetkisi veriyoruz.
./oku.py yazıp entere basıyoruz.Bu kodu derler.Dikkat oku bizim .py dosyamızın ismidir.
Ekrana bir değer girin yazısı çıkar ve değeri girip entere basınca girilen sayının asal
sayı olup olmadığını ekrana yazar.Başka sayı girmek için bir yukarı yö tuşuyla ./oku.py 
gidip entere basınca tekrar kodu çalıştırır.Bütün .py uzantılı dosyaların başına
#!/usr/bin/env python yazılmalıdır.env eğer dosyanız en dizininde değilse herhangi 
bir yerdeyse yazılır.env zorunlu değil.
chmod +x dosyaismi.py bir sefer yetkiyi verdikten sonra oturum açık olduğu sürece artık
./oku.py yani direkt çalıştırabiliriz kodumuzu.Yetki her oturum için bir sefer vermek yeterlidir.
Ethem@Ethem ~ $ chmod +x oku.py
Ethem@Ethem ~ $ ./oku.py
Bir deger gir:37
37  sayisi asaldir
Ethem@Ethem ~ $ ./oku.py
Bir deger gir:18
18  sayisi asal degildir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder