13 Nisan 2010 Salı

C++ ile Stack(Yığın) Tanımlama Pop() ve Push() Fonksiyonları

//www.ethemsulan.com
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#define size 10
using namespace std;
class stack{
   char dizi[size];
   int tos;
   public:
       stack();
       void push(char ch);
       char pop();
   };
stack::stack(){
        cout<<"yigin olusturuluyor"<<endl;
        tos=0;
        }
void stack::push(char ch){
   if(tos==size){
          cout<<"yigin is full\n";
          return;
          }
   dizi[tos]=ch;
   tos++;
   }
char stack::pop(){
   if(tos==0){
        cout<<"stack is empty\n";
        return 0;
        }
   tos--;
   return dizi[tos];
   }
int main(int argc, char *argv[])
{
  stack s1,s2;
  int i;
  s1.push('K');
  s1.push('E');
  s1.push('W');
  s1.push('I');
  s1.push('N');
  s2=s1;
  for(i=0;i<5;i++) cout<<s1.pop()<<"\t";
  cout<<endl;
  for(i=0;i<5;i++) cout<<s2.pop()<<"\t";
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder