13 Nisan 2010 Salı

C++ ile kalıtım(ınheritance ) ve enum Örneği

//www.ethemsulan.com
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
enum yn{hayir,evet};
enum color{kirmizi,sari,yesil,turuncu};
void out(enum yn x);
char *c[]={"kırmızı","sarı","yeşıl","turuncu"};
class fruit{
   public:
       enum yn surekli;
       enum yn mevsimlik;
       enum yn agac;
       enum yn tropik;
       enum color clr;
       char name[40];
   };
class apple:public fruit{
   enum yn pisirmekicin;
   enum yn suyuicin;
   enum yn yemekicin;
   public:
       void seta(char *n,enum color c,enum yn ck,enum yn crc,enum yn e);
       void show();
   };
class orange:public fruit{
   enum yn meyvasuyu;
   enum yn recel;
   enum yn yemek;
   public:
       void seto(char *n,enum color c,enum yn ck,enum yn crc,enum yn e);
       void show();
   };
void apple::seta(char *n,enum color c,enum yn ck,enum yn crc,enum yn e){
   strcpy(name,n);
   surekli=hayir;
   mevsimlik=evet;
   agac=evet;
   tropik=hayir;
   clr=c;
   pisirmekicin=ck;
   suyuicin=crc;
   yemekicin=e;   
   }
void orange::seto(char *n,enum color c,enum yn j,enum yn sr,enum yn e){
   strcpy(name,n);
   surekli=hayir;
   mevsimlik=evet;
   agac=evet;
   tropik=evet;
   clr=c;
   meyvasuyu=j;
   recel=sr;
   yemek=e;
   }
void apple::show(){
   cout<<name<<"elma: "<<endl;
   cout<<"suekli: ";out(surekli);
   cout<<"mevs: ";out(mevsimlik);
   cout<<"ağac: ";out(agac);
   //cout<"tropik: ";out(tropik);
   cout<<"color: ";c[clr];
   cout<<"pisirilir mi: ";out(pisirmekicin);
   cout<<"suyu icin: ";out(suyuicin);
   cout<<"yenilir mi: ";out(yemekicin);
   }
void orange::show(){
   cout<<name<<"portkakal:"<<endl;
   cout<<"suekli: ";out(surekli);
   cout<<"mevs: ";out(mevsimlik);
   cout<<"ağac: ";out(agac);
   //cout<"tropik: ";out(tropik);
   cout<<"color: ";c[clr];
   cout<<"pisirilir mi: ";out(meyvasuyu);
   cout<<"recel: ";out(recel);
   cout<<"yenilir mi: ";out(yemek);
   }
void out(enum yn x){
   if(x==hayir) cout<<"Hayir\n";
   else cout<<"evet\n";
   }
int main(int argc, char *argv[])
{
  apple a1,a2;
  orange o1,o2;
  a1.seta("red delicious",kirmizi,hayir,evet,evet);
  a2.seta("jonathan",kirmizi,evet,hayir,evet);
  //o1.setj("navel",turuncu,hayir,hayir);
  //o2.setj("valencia",turuncu,evet,evet,hayir);
  a1.show();
  a2.show();
  o1.show();
  o2.show();
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder