21 Mart 2010 Pazar

C ile ax2+bx+c Ikinci Dereceden Denklemin Köklerini Bulan Kod

//www.ethemsulan.com
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
main()
{ 
  double x1,x2,a,b,dlt,c;
  printf(" gırılen degr a b c\n");
  scanf("%lf %lf %lf",&a,&b,&c); 
  dlt=b*b-4*a*c;
if (dlt>0){
  x1=(-b+sqrt(dlt))/(2*a);
  x2=(-b-sqrt(dlt))/(2*a);
  printf("x1=%lf\n",x1);
  printf("x2=%lf\n",x2);    
        }
else if(dlt==0){
  x1=(-b)/(2*a);
  printf("x1=x2=%lf\n",x1);        
       }
else {
  printf("real kok yok");
       }
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder