24 Mart 2010 Çarşamba

Matlab ile for-end, size() ve tan() Fonksiyonların Kullanımı

%www.ethemsulan.com
close all
clear all
x=-10:.1:10
a=34/26
b=-100:30:100
subplot(2,1,1)
hold on
for i=1:size(b,2)
    y(i,:)=x.*a+b(i)
    plot(x,y(i,:))
end
x=-5:.1:5
b=.2
slope=0:.6:2*pi
slope=tan(slope)
subplot(2,1,2)
%hold on kodların hepsi aynı figurede çizilmesi için kullanılır
hold on
clear y
for i=1:size(slope,2)
    y(i,:)=x.*tan(slope(i))+b
    plot(x,y(i,:))
end


m7

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder