13 Mart 2010 Cumartesi

C de Doğru ve Yanlış Cevapları Değerlendirme

//www.ethemsulan.com
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#define DOGRU_CEVAP 0x3E1D
int main(int argc, char *argv[])
{
  extern float sinav(int cevap);
  extern int cevaplar();
  int sonuc;
  printf("\ncevaplari giriniz:\n");
  sonuc=sinav(cevaplar());
  printf("\nalinan not=%3.0d\n",sonuc);
  exit(0);
}
  int cevaplar()
  {
  int cevap=0;
  int i;
  char k;
  for(i=0;i<=15;i++)
  {
  k=getche();
  if(k=='d' || k=='D')
  {cevap=cevap|(1<<i);}
}
  printf("\ngirilen cevaplar__%x\n",cevap);
  return cevap;
}
  float sinav(int cevap)
  {
  int y_bit;
  extern int bit_say(int y_bit);
  int sonuc;
  y_bit=cevap^DOGRU_CEVAP;
  printf("\ncevap=%x\n",cevap);
  printf("\ndogru cevap=%x\n",DOGRU_CEVAP);
  sonuc=100*((16-bit_say(y_bit))/16.0);
  return sonuc;
}
  int bit_say(int l)
  {
  int i,s=0;
  for(i=0;i<=15;i++)
  if(l&(1<<i))++s;
  return s;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder