20 Mart 2010 Cumartesi

Python lists and for Example(Python ile liste ve for döngüsü örneği)

>>>listem=["Mehmet","Ethem","SULAN",17,13];
>>>for i in range(5):
	print listem[i];
>>>listem[-1];
13
yazar.Eksi(-) değerleri listenin sonundan başlatır.
Listenin ilk elemanı 0 dan başlar.
>>range(5)
[0,1,2,3,4]
değerlerini üretir.
>>>listem2=[9,7,5,3];
>>>listem=listem+listem2;
Bu iki listem2 yi listem e ekler.
>>>listem;
['Mehmet', 'Ethem', 'SULAN', 17, 13, 9, 7, 5, 3] 
çıktısını yazar.listem2 listem in sonuna ekler.
Eğer aşağıdaki gibi listem2 + listem olursa başa ekler.
>>> listem=listem2+listem;
>>> listem
[9, 7, 5, 3, 'Mehmet', 'Ethem', 'SULAN', 17, 13]
listem yi bu sefer başa ekledi.
liste [] parantez ile tanımlanır.Buna dikkat edin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder