21 Mart 2010 Pazar

Pythonda append(), count(), insert(), remove(), reverse(), sort(), import, index() gibi Liste Fonksiyonların Kullanımı

>>> listem1=["Mehmet","Canakkale","Ogrenci"];
>>> listem1
['Mehmet', 'Canakkale', 'Ogrenci']
>>> listem1.append("Python");
append() fonksiyonu listenin sonuna eleman ekler.
>>> listem1
['Mehmet', 'Canakkale', 'Ogrenci', 'Python']
>>> listem1[1:3]
['Canakkale', 'Ogrenci']
1:3 demek 1 den 3 kadar olan dizi elemanları yaz.3 dahil değil.
>>> dir(listem1)
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', 
'__delslice__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', 
'__getattribute__', '__getitem__', '__getslice__', '__gt__', '__hash__', 
'__iadd__', '__imul__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', 
'__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', 
'__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', 
'__setslice__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append', 
'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']
dir(nesne) nesne ile ilgili kullanabileceğimiz metodları gösterir. 
>>> liste1=["Canakkale","Istanbul",17,34]
>>> liste1.append("Canakkale")
>>> liste1.count("Canakkale")
2
count() fonksiyonu listedeki elemanın kaç sefer tekrar ettiğini gösterir.
>>> liste1.index("Istanbul");
1
index() fonksiyonu istenilen bir elemanın konumunu dönderir.,
Eğer aradığımız eleman birden fazla varsa listede ilk bulduğunun
 indexini dönderir.Eğer olmayan bir elemanın indexine bakmaya çalışsak
hata ile karşılaşırız.
>>> liste1.insert(3,"Java");
>>> liste1
['Canakkale', 'Istanbul', 17, 'Java', 34, 'Canakkale']
insert() istenilen bir konuma eleman eklememizi sağlar.
insert(indexNo,”Eklenecek eleman”) şeklinde kullanılır.
Append() liste sonuna eleman ekliyordu.insert() fonksiyonunda
indexi belirtmezsek hata verir.
['Canakkale', 'Istanbul', 17, 'Java', 34, 'Canakkale']
>>> liste1.pop()
'Canakkale'
pop() fonksiyonu listenin son elemanını çıkartır.
>>> liste1.remove(34);
>>> liste1
['Canakkale', 'Istanbul', 17, 'Java']
remove(çıkartılacak eleman ismi) herhangi bir elemanı listeden çıkrtmak için kullanılır.
>>> liste1
['Canakkale', 'Istanbul', 17, 'Java']
>>> liste1.reverse();
>>> liste1
['Java', 17, 'Istanbul', 'Canakkale']
reverse() listeyi tersten sıralar.Yani sondan başa doğru sıralama yapar.
>>> liste1
['Java', 17, 'Istanbul', 'Canakkale']
>>> liste1.sort();
>>> liste1
[17, 'Canakkale', 'Istanbul', 'Java']
sort() listeyi sıralar.Once sayıları sonra stringleri sıralar.
>>> liste1=2*liste1;
>>> liste1
[17, 'Canakkale', 'Istanbul', 'Java', 17, 'Canakkale', 'Istanbul', 'Java']
liste1 i 2 sefer yazdırdık ve liste1 e atadık.Herhangi bir sabitle listeyi çarpabiliriz.
>>> liste2=[11,13,15,17,19]
>>> liste3=liste2
>>> liste2.append(111)
>>> liste3
[11, 13, 15, 17, 19, 111]
liste2 yi oluşturduk.liste3 ismiyle çağırdık.Buradaki atama liste2 nesnesini liste3 nesnesiyle
çağırabileceğimizi söyledik atama o anlama geliyor.Kopyalama yok yani.
>>> import copy
>>> liste3=copy.deepcopy(liste2)
>>> liste2.append(3333)
>>> liste3
[11, 13, 15, 17, 19, 111]
>>> liste2
[11, 13, 15, 17, 19, 111, 3333]
Kopyalama yapmak için copy modulunu iport etmemiz lazım.
Yani liste ve sözlükleri başka bir değişkene kopyalama işlemi bu şekilde olur.
Eğer atama yapıyorsanız sadece o nesneyi başka bir isimle çağırma hakkını verdiğiniz anlamına geliyor.
Nesneyi atama ile kopyalayamayız.Python da buna dikkat edelim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder