13 Mart 2010 Cumartesi

C de FILE ve fopen() Dosya Örneği

//www.ethemsulan.com
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define DOSYA_ADI "kitap.txt"
struct kitap{
    char isaret;
    int isbn;
    char kitap_adi[100];
};
void Kitap_ekleme(struct kitap yeni_kitap){
   FILE * fp;
   int islem_sonucu=0;
   fp = fopen(DOSYA_ADI,"a");
   if (fp==NULL){
    perror("Dosya acmada hata");
    return;
   }
   islem_sonucu=fwrite(&yeni_kitap,sizeof(struct kitap),1,fp);
   
   if (islem_sonucu!=1){
    perror("Dosya yazmada hata");
   }
   fclose(fp);
}
void Kitap_silme(int isbn){
}
void Kitap_listemele(){
}
void Kitap_arama(int isbn){
}
void Kitap_guncelle(struct kitap guncellenmis_kitap){
}
void Kitap_temizle(struct kitap *k){
   int i=0;
   (*k).isaret=0;
   (*k).isbn=0;
   for (i=0;i<100;i++)
    (*k).kitap_adi[i]='\0';
}
int main(int argc, char *argv[])
{
 struct kitap K;
 Kitap_temizle(&K);
 K.isaret='1';
 printf(" isbn........:");scanf("%d",&K.isbn);
 fflush(stdin);
 printf(" kitap_adi...:");fgets(K.kitap_adi,99,stdin);
 fflush(stdin);
 printf("d");
 Kitap_ekleme(K);
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder