21 Mart 2010 Pazar

Pythonda Sözlük Nedir ve keys(),has_key(),values(), items() Fonksiyonların Kullanımı

Sözlükler listeler gibi dinamiktir.Farkı veriler anahtar-->değer şeklinde 
tutulur.Yani ben sozluk["anahtar"] yazdığımda bana değer i döner.
Sözlük elemanlarına gene sozluk["anahtar"] yani [] ile erişilir.
Bu elemanlara erişim liste,tup ve sözlükte aynıdır ve isim[index yada anahtar]
şeklinde kullanılır.
>>> sozluk={"Ethem":"SULAN","Kul Adi":"Parola","Anahtar":"Deger"}
>>> sozluk
{'Anahtar': 'Deger', 'Ethem': 'SULAN', 'Kul Adi': 'Parola'}
>>> sozluk["Ethem"]
'SULAN'
>>> sozluk["Anahtar"]="Yeni deger"
>>> sozluk
{'Anahtar': 'Yeni deger', 'Ethem': 'SULAN', 'Kul Adi': 'Parola'}
sozluk[anahtar]=atanacak yeni değer şeklinde kullanılır.
>>> len(sozluk)
3
Buraya dikkat anahtar ve değer bir eleman kabul edilir sözlüklerde.
>>> sozluk.keys()
['Anahtar', 'Ethem', 'Kul Adi']
keys() fonksiyonu sözlükteki anahtarları geri dönderir bize.
>>> if(sozluk.has_key("Ethem")==1):
...  print "Aranılan anahtar var sozlukte"
... else:
...  print "Aranılan  anahtar yok"
...
Aranılan anahtar var sozlukte
has_key() fonksiyonu aranılan anahtar sözlükte varsa 1 yani true
yoksa 0 yani false değerini dönderir.
>>> sozluk.values()
['Yeni deger', 'SULAN', 'Parola']
values() fonksiyonuda sözlükteki değerleri verir.
>>> sozluk.items()
[('Anahtar', 'Yeni deger'), ('Ethem', 'SULAN'), ('Kul Adi', 'Parola')]
tüm anahtar ve değerleri bize tüş şeklinde dönderir.
Sözlük,tüp ve listeler birer nesne oldukarından başka nesneler içinde kullanılabilirler.
Örneğin bir sözlük içinde ben liste yada tüp kullanabilirim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder