11 Ekim 2010 Pazartesi

Linux'ta Mozilla Thunderbird'i Arka Planda Çalıştırmak

Mozilla Thunderbird'i indirip yükleyin. Ubuntuda Application-->Ubuntu Software Center dan yükleyebilirsiniz.
Thunderbird'i açıp Tool-->Add-ons-->Get-Add-ons arama kısmına minimize on start and close yazıp eklentiyi kurun.
Aynı şekilde Get-Add-ons alanına Minimize To Tray Plus eklentisini de Thunderbird kapandığında Ubuntu da sağ üst köşede görünmesi için kurabilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra Extensions-->Preferences-->Always minimize... kutucuğunu işaretleyip kapatın.
Aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi arkaplanda çalışır ve size mesaj geldiğinde uyarırı sizi.

6 Ekim 2010 Çarşamba

Linux'ta Stardict Sözlüğü Babylon

Ubuntu için sudo apt-get install stardict consola yazıp stardict sözlük parogramını yükleyin. Stardict sözlüklerini indirin ve rardan çıkartın. sudo mv /home/ubuntu/Desktop/stardict_sozluk/ /usr/share/stardict/dic/ komut ile share/startdic/dic altına sözlükleri atın. Daha sonra chmod 777 -R  /usr/share/stardict/dic/ komutunu çalıştırınSonra Application-->Accessories-->Stardic sağ alt köşede sağdan ikinci sırada Manage dictionaries den sözlüklerin sırasını düzenleyin ve default gelen sözlükleri kaldırın. Kelime seçtiğiniz de otomatik olarak algılar ve anlamını yazar. Diğer işletim sistemleri için indirin. Stardict open source bir yazılımdır.

4 Ekim 2010 Pazartesi

JavaScript Email Kontrolü

JavaScript Array, Random, isNaN, for while içeren örneğe bakabilirsiniz.

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
    <!-- indexOf("@",0) 0 dan başlar string sonuna kadar tarar.Eğer @ karekterine rastlarsa true yani 1 dönderir.
    Rastalamazsa -1 dönderir-->
    <script language="javascript">
      function adres()
      {
        if(document.forms[0].mail.value.indexOf("@", 0)!=-1 && document.forms[0].mail.value.indexOf(".", 0)!=-1)
        {
          alert("Maila dresinizi dogru girdiniz");
          return true;
        }
        alert("Yanlış email formatı");
        return false;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <form name="formum" action="GidilecekSayfa.jsp" method="POST" onsubmit="return adres()">
      <input type="text" name="mail" value="" />
      <input type="submit" value="Gonder" />
    </form>
  </body>
</html>

JavaScript Form Kontrolü

Ajax javascript objesine bakmak için tıklayın.


<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
    <script language="javascript">
<%-- DOM(Document Object Model): Tarayıcı ekranında nesnelerin oluşturduğu hiyerarşidir.
En üstte window yani tarayıcı ekranı var.
Javada da buna benzer bir yapı var.En üstte object nesnesi var.Bütün nesneler object nesnesinden türetilmiştir.
document.forms[tamSayi] ilk formdan başlayarak 0,1,2.. şeklinde temsil edilir.Yani ikinci bir form olsaydı
document.forms[1] ile erişirdim.Başka yol ise document.formIsmi.formaAitEleman şeklinde erişiriz.
--%>
    function kontrol(){
        if(document.birinci.ad.value=='')
        {
          alert("Ad alanı boş geçilemez");
          return false;
        }else if(document.birinci.soyad.value=='')
        {
          alert("Soyad alanı boş geçilemez");
          return false;
        }else if(!isNaN(document.forms[0].yas.value))
        {
          alert("Yaşınız sayı olmalı");
          return false;
        }else{
          return true;
        }
    }
    </script>
  </head>
  <body>
    <form name="birinci" action="DegerleriKaydet.jsp" method="GET" onsubmit="kontrol()">
      Ad:<input type="text" name="ad" value="" /><br>
      Soyad:<input type="text" name="soyad" value="" /><br>
      Yas:<input type="text" name="yas" value="" /><br>
      <input type="submit" value="Yazdir"/>
    </form>
  </body>
</html>

create custom JavaScript method

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
    <script language="javascript">
      var carpma=new Function("x", "y", "z","return x*y+z;");
      var sonuc=carpma(3,4,6);
      alert("New ile uretilen functionun degeri: "+sonuc);
      function degerToplama(a,b)
      {
        return a+b;
      }
      document.write("Toplama functionun degeri: "+Toplama(45,3));
    </script>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>

JavaScript:void Method

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
    <script language="javascript">
      function cagirlacakMetot()
      {
        var girilenDeger=prompt("Bir deger girin", "");
        document.write("Girilen deger: "+girilenDeger);
      }
    </script>
  </head>
  <body>
<!-- javascript:void(cagrilacakMetodIsimi(parametre)); şeklinde var olan bir metodu çağırabilirsiniz-->
    <a href="javascript:void(cagirlacakMetot())">Link tiklayarak metodu cagir</a>
  </body>
</html>

JavaScript Local and Global Instance

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
<!--var ile metod dışında tanımlanan değişken global olur
Aynı şekilde metod içinde tanımlanan değişken local olur.-->
    <script language="javascript">
      var globalDeg=prompt("Global deger gir;", "global");
      document.write("Global fegerimiz: "+globalDeg);
      function localDeg()
      {
        var localDeg=prompt("Local degisken gir:", "local");
        document.write("<br>local ve global degislenler mutlaka var ile tanimlanmalidirlar: "+localDeg);
      }
      localDeg();
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

JavaScript split(), substring() ve Düzenli İfade Örneği

Java split() metoduna bakabilirsiniz. JavaScript ve java  kullanım açısından benzerdir. Ikisi çok farklı şeylerdir.JavaScript bir script dili iken yani web sayfalarını daha dinamik yapmak için kullanırken java bir platformdur. Java ile web uygulamalarıdan tutun da mobile uygulamalara kadar çeşitli uygulamalar geliştirebilirsiniz.

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
    <script type="text/javascript" language="javascript">
      var string="Ben Keşan kültürünü seviyorum";
      document.write("Bir alt string: "+string.substring(4, 9).bold().fontcolor('red').italics());
      var il="Edirne web sayfasına gider";
      document.write("<br>"+il.link("http://www.edirne.com.tr")+"<br>");
      var isimStringi="Trakya@Bölgesi,Edirne#Keşan";
      var regex=/[#@,]/;
      var parcalar=isimStringi.split(regex);
      var i=0;
      while(i<parcalar.length)
      {
        document.write(i+". eleman: "+parcalar[i]+"<br>");
        i++;
      }
      document.write("<br>'web' kelimesini bulundugu yerin indexi: "+il.search(/web/));
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

JavaScript to String() Method Override

Java ile taban dönüştürme örneğine bakabilirsiniz.Yazdığım kod toString(radix) metodu gibi taban dönüştürmeyi gerçekleştiriyor


<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <title>JSP Page</title>
    <script type="text/javascript" language="javascript">
      var sayi=8;
      document.write("8 stringe donusturuldu: "+sayi.toString());
      var sayi2=23;
      document.write("<br>Sayi2 2 lik tabana gosterimi: "+sayi2.toString(2));
      document.write("<br>Sayi degiskeni 2 lik tanabda gosterimi: "+sayi.toString(2));
//toString(donusturlecek taban 2-36 arasi) metodu ovverride edilmis.Yani hem sayilari stringe hem de taban donusturuyor.
      document.write("<br>Sayi2 degiskenin 6 lik tabanda gosterimi: "+sayi2.toString(6));
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

toString metodu hem sayi tabanına dönüştürme hem de var olan sayıyı stringe dönüştürmeyi sağlıyor.