4 Ekim 2010 Pazartesi

JavaScript Email Kontrolü

JavaScript Array, Random, isNaN, for while içeren örneğe bakabilirsiniz.

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
    <!-- indexOf("@",0) 0 dan başlar string sonuna kadar tarar.Eğer @ karekterine rastlarsa true yani 1 dönderir.
    Rastalamazsa -1 dönderir-->
    <script language="javascript">
      function adres()
      {
        if(document.forms[0].mail.value.indexOf("@", 0)!=-1 && document.forms[0].mail.value.indexOf(".", 0)!=-1)
        {
          alert("Maila dresinizi dogru girdiniz");
          return true;
        }
        alert("Yanlış email formatı");
        return false;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <form name="formum" action="GidilecekSayfa.jsp" method="POST" onsubmit="return adres()">
      <input type="text" name="mail" value="" />
      <input type="submit" value="Gonder" />
    </form>
  </body>
</html>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder