4 Ekim 2010 Pazartesi

JavaScript Form Kontrolü

Ajax javascript objesine bakmak için tıklayın.


<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
    <script language="javascript">
<%-- DOM(Document Object Model): Tarayıcı ekranında nesnelerin oluşturduğu hiyerarşidir.
En üstte window yani tarayıcı ekranı var.
Javada da buna benzer bir yapı var.En üstte object nesnesi var.Bütün nesneler object nesnesinden türetilmiştir.
document.forms[tamSayi] ilk formdan başlayarak 0,1,2.. şeklinde temsil edilir.Yani ikinci bir form olsaydı
document.forms[1] ile erişirdim.Başka yol ise document.formIsmi.formaAitEleman şeklinde erişiriz.
--%>
    function kontrol(){
        if(document.birinci.ad.value=='')
        {
          alert("Ad alanı boş geçilemez");
          return false;
        }else if(document.birinci.soyad.value=='')
        {
          alert("Soyad alanı boş geçilemez");
          return false;
        }else if(!isNaN(document.forms[0].yas.value))
        {
          alert("Yaşınız sayı olmalı");
          return false;
        }else{
          return true;
        }
    }
    </script>
  </head>
  <body>
    <form name="birinci" action="DegerleriKaydet.jsp" method="GET" onsubmit="kontrol()">
      Ad:<input type="text" name="ad" value="" /><br>
      Soyad:<input type="text" name="soyad" value="" /><br>
      Yas:<input type="text" name="yas" value="" /><br>
      <input type="submit" value="Yazdir"/>
    </form>
  </body>
</html>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder