23 Mart 2010 Salı

SAL (Simple Abstract Language) ile Girilen Rakamlardan Sayı Elde Eden Kod

			.data
rakam:		.byte
sayi:		.word
basamak:	         .word
str1:		.asciiz "Bir rakam girin"
			.text
		move	sayi,0
		puts	str1
		get	rakam
basla:		bgt	rakam,'9',bitir
		sub	basamak,rakam,'0'
		bltz	basamak, bitir
		mul	sayi,sayi,10
		add	sayi,sayi,basamak
		puts	str1
		get 	rakam
		b	basla
bitir:		put sayi
		done
Örneğin 1,9,1,8 rakamları girilince sırayla basamak değerine göre 1918 sayısını elde eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder