22 Nisan 2010 Perşembe

Matlab ile Masa Çizme Örneği

m12

%www.ethemsulan.com
%iki bitişik olmayan yarım çember iki farkli değişkenle ancak çizilir.
x1=5:0.01:9;
x2=9:-0.01:5;
y1=sqrt(4-abs(x1-7).^2)+4;
y2=-sqrt(4-abs(x2-7).^2)+4;
cember=[x1 x2;y1 y2];
sand=[4 4 8 9 5 4 8 8 8 9 9 9 5 5;-2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 -1 2 2 -1]
fplot('3*x+2',[-10 10 -10 10])
grid on
hold on
plot(sand(1,:),sand(2,:),'linewidth',4,'color','green')
sand=[sand;ones(1,size(sand,2))]
plot(cember(1,:),cember(2,:),'linewidth',2,'color','red');
cember=[cember;ones(1,size(cember,2))]
D=[3 11]'
D=[D;1]
t1=[1 0 -D(1,1);0 1 -D(2,1);0 0 1];
teta=((pi/2)-acot(1/3));
t2=[cos(teta) -sin(teta) 0;sin(teta) cos(teta) 0;0 0 1];
t3=[-1 0 0;0 1 0;0 0 1];
t4=[cos(teta) sin(teta) 0;-sin(teta) cos(teta) 0;0 0 1];
t5=[1 0 D(1,1);0 1 D(2,1);0 0 1];
T=t5*t4*t3*t2*t1
nsand=T*sand;
ncember=T*cember;
plot(nsand(1,:),nsand(2,:)-2,'linewidth',4,'color','red')%Plot içindeki -2 y ekseninde yukarı aşağı hareket ettirir.
plot(ncember(1,:),ncember(2,:)-2,'linewidth',2,'color','green')
%plot(ncember(1,:)+2,ncember(2,:))x eksenine is ekleme yani objeye
%yaklaştırma ya da çıkartma yani objeden uzaklaştırabiliriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder