20 Mart 2011 Pazar

Linq Select–Insert–Update–Delete

Önceki yazımızda eklediğimiz ADO.NET Entity Data Model ile linq kullanarak select – insert –update –delete (CRUD)  işlemleri yapıcaz.

İlk olarak Insert işlemine bakalım :


Sample1Container context = new Sample1Container();
 Ogrenci ogrenci = new Ogrenci();
 ogrenci.ogrenciAdi = "Ali";
 ogrenci.ogrenciSoyadi = "YİĞİT";
 context.AddToOgrenci(ogrenci);
 context.SaveChanges();


Sample1Container isminin buradan görebilirsiniz. namespace altında bulunan class ımızın ismi.

image


Şimdi Delete işlemine bakalım :


 Sample1Container context = new Sample1Container();
      int SilinecekOgrenciID = 2; // Buarada ben OgrenciID sini manuel olarak verdim 
      Ogrenci TblOgrenci = context.Ogrenci.Where(p => p.ogrenciId == SilinecekOgrenciID).First(); // Burada silinecek ogrenci ıd sini gösteriyoruz 
      context.DeleteObject(TblOgrenci); // silme işlemini de burada yapıyoruz.
      context.SaveChanges(); 


 


Update işlemine bakalım :


Sample1Container context = new Sample1Container();
      int OgrenciID = 2; // Buarada ben OgrenciID sini manuel olarak verdim 
      Ogrenci TblOgrenci = context.Ogrenci.Where(p => p.ogrenciId == OgrenciID).First(); // Burada Güncellenecek ogrenci ıd sini gösteriyoruz 
      TblOgrenci.ogrenciAdi = "Hasan"; // Daha önce Ali olan öğrenci ismi Hasan olarak değiştiriyoruz.
      ogrenci.ogrenciSoyadi = "KARA"; // Daha önce YİĞİT olan öğrenci Soyismi KARA olarak değiştiriyoruz.
      context.SaveChanges(); 


Select işlemine bakalım :


Sample1Container context = new Sample1Container();
      int OgrenciID = 2; // Buarada ben OgrenciID sini manuel olarak verdim 
      //Burada sadece bir öğrencinin bilgilerini çekiyoruz.
      var OgrenciBilgi = context.Ogrenci.Where(p => p.ogrenciId == OgrenciID).ToList() ;
      //Burada tüm db de bulunan öğrenci bilgilerini çekiyoruz.
      var TumOgrenciBilgileri = context.Ogrenci.ToList();
      //sqlDataAdapter da olduğu gibi verilei çekip sonra while döngüsünde read() metodu ile okuma işleminin aynısı. 
      foreach (var Ogrenci in TumOgrenciBilgileri)
      {
        Response.Write("Ogrenci Adı :" + Ogrenci.ogrenciAdi.ToString());
        Response.Write("Ogrenci Soyadı :" + Ogrenci.ogrenciSoyadi.ToString());
      }


Birdahaki yazıda görüşmek üzere….

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder