9 Mart 2010 Salı

C++ ile Switch Kullanarak Yazılan Hesap Makinesi Kodu

//www.ethemsulan.com
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
  float say1,say2,sonuc;
  char islem;
  cout<<"1. sayi gir: ";
  cin>>say1;
  cout<<"Yapmak istediginiz islemi gir: ";
  cin>>islem;
  cout<<"2. sayi gir: ";
  cin>>say2;
  switch(islem){
         case '+':
            sonuc=say1+say2;
cout<<"Toplama isleminin sonucu="<<sonuc<<endl;break;
         case '-':
            sonuc=say1-say2;
cout<<"Cikarma isleminin sonucu="<<sonuc<<endl;break;
         case '*':
            sonuc=say1*say2;
cout<<"Toplama isleminin sonucu="<<sonuc<<endl;break;
         case '/':
            if(say2==0)
cout<<"Bolunen syfyr olamaz."<<endl;
            else
            sonuc=say1/say2;
cout<<"Toplama isleminin sonucu="<<sonuc<<endl;break;
         } 
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder