8 Mart 2010 Pazartesi

Selection Sort ile Diziyi Sıralayan C Örneği

//www.ethemsulan.com
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void selectionsort(int numbers[],int size){
   int i,j;
   int min=0,temp=0;
for(i=0;i<size-1;i++){
    min=i;
   for(j=i+1;j<size;j++){
     if(numbers[j]<numbers[min])
        min=j;
     }
     temp=numbers[i];
     numbers[i]=numbers[min];
     numbers[min]=temp;
              }
   }
int main(int argc, char *argv[]){
  int i,j;
int dizi[10]={123,234,12,34,78,99,95,45,53,4};
  for(i=0;i<10;i++){
   printf("%d\t",dizi[i]);
           }
  printf("\nDizinin siralanmis hali:\n");
  selectionsort(dizi,10);
  for(j=0;j<10;j++){
    printf("%d\t",dizi[j]);
           }
  printf("\n");
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder