9 Mart 2010 Salı

C++ da malloc() ve strcpy() Foksiyonların Kullanımı

//www.ethemsulan.com
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#define size 255
using namespace std;
class strtype{
   char *p;
   int len;
   public:
       strtype();
       ~strtype();
       void set(char *ptr);
       void show();
   };
strtype::strtype(){
          p=(char *)malloc(size);
          if(!p){
cout<<"bellekte yer ayirma hatasi\n";
             exit(1);
             }
          *p='\0';
          len=0;
          }
strtype::~strtype(){
cout<<"p, serbest birakiliyor\n";
          free(p);
          }
void strtype::set(char *ptr){
   if(strlen(p)>=size){
 cout<<"katar fazla buyuk\n";
             return;
             }
   else{
     strcpy(p,ptr);
     len=strlen(p);
     }
   }
void strtype::show(){
   cout<<p<<" uzunlugu="<<len<<endl;
   cout<<endl;
   }
int main(int argc, char *argv[])
{
  strtype ob1,ob2;
  ob1.set("HACKER KEWIN MITNIC");
  ob1.show();
  ob2.set("MEHMET ETHEM SULAN");
  ob2.show();
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder