9 Mart 2010 Salı

C ile Matrisin Elemanlarını Sıralayan Örnek

//www.ethemsulan.com
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
  void mat_sort(int x[][4],int m,int n);
  int a[3][4]={{2,1,7,3},{5,3,6,8},{4,7,9,1}};
  int i,j;
  mat_sort(a,3,4);
  printf("siralanmis matris sutunlari\n");
  for(i=0;i<3;i++){
  for(j=0;j<4;j++)
  printf("%d\t",a[i][j]);
  printf("\n");         
  }
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}
void mat_sort(int x[][4],int m,int n){
     int i,j,k,t;
     for(j=0;j<n;j++){
     for(i=0;i<m-1;i++){
     for(k=i+1;k<m;k++){
     if(x[i][j]>x[k][j]){
     t=x[i][j];
     x[i][j]=x[k][j];
     x[k][j]=t;          
     }          
     }         
     }         
     }   
     }

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder